PROGRAM
INNOVÁCIÓ & IDENTITÁS 
konferencia
 

         PROGRAM

9.00 

Regisztráció 

9.30 

MEGNYITÓ ELŐADÁSOK, FELSZÓLALÁSOK 

Prof. Emerita Tánczos  Lászlóné MTA doktora, Széchenyi díjas, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék

Dr. Gál Zoltán Kandidátus az MTA Regionális Tudományos Bizottság tagja, a Magyar Regionális Tudományi Társaság Elnöke, Egyetemi tanár

Dr. Péti Márton PhD Intézetigazgató, Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz  Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

Dr. Szilágyi Ferenc Dékán Partiumi   Katolikus Egyetem (video-üzenet)

Szilvássy István Elnök Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége (levezető elnök)

10.30 

 Kávészünet és Sajtótájékoztató

11.00

"INNOVÁCIÓRÓL"
és
"IDENTITÁSRÓL"
(spot előadások)

Okos városok, mint az innováció fellegvárai?

Bojtor András projekt-vezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar VTKI KMI

Magyar nagyvárosok vállalatainak kötődése és identitás-jellemzője az innováció-orientáltság tükrében

Dr. Bugovics Zoltán egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

Az innovációs kultúra vállalati megítélése Magyarországon

habil Dr. Koltai Zoltán docens, dékán-helyettes, Pécsi Tudományegyetem KPVK, Vidékfejlesztési Intézet

Tudomány a társadalmi innováció szolgálatában

Dr. Agora Zsuzsanna tudományos munkatárs, Pécsi Tudományegyetem Kultúra – Identitás - Történelem Interdiszciplináris Kutatócsoport

Natúrparkok, mint a tájszintű együttműködések kihívásai

Dr. Szilvácsku Zsolt, Magyar Natúrpark Szövetség
 12.00

TÖBBDIMENZIÓS KÖZLEKEDÉS

Kérdés: Felkészült-e a síkban is és a térben is többdimenziójú városi individuális és tömeg-közlekedésre a település-menedzsment, a szabályozás?

Előadó: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék

Pódiumon: Prof. Emerita Tánczos  Lászlóné, Dr. Csiszár Csaba

KÖRBESZÉD - a konferencia részvevőivel (interaktív rész) „Ha valamely alap mondat körítetik vagy közbeigtatott, vagy előrebocsátott akár egy akár több (de egymás ellenében alárendelt) mellék mondat által: illy körített mondat egyszerű vagy egytagú KÖRBESZÉDnek neveztetik(ALKALMAZOTT MAGYAR NYELVTAN irta Matics Imre elemi tanítókat képző kir. tanár és a kir. Magyar Természettudományi Társulat rendes tagja *  Pozsony, 1847. p.52.)

13.00

Szendvics-ebéd / Networking

14.00

MITŐL FALU EGY KÖZSÉG?

Kérdés: Mitől falu egy község és mi az identitása a XXI. század belátható első felében?

Előadás: 

Okos települések támogatása a Digitális Jólét Programban: Képzés, piactér, pilotok

Tóth Marcell szakértő, Civitas Sapiens Műhely

Falufejlesztési trendek a XXI. században

Bérczi Szabolcs Phd hallgató, Szent István Egyetem Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola

Javaslat a Kormány számára

Szilvássy István elnök, Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége

Pódiumon: Dicső László polgármester - Alsómocsolád, Dr. Csurgó Bernadett -   MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Bérczi Szabolcs, Szilvássy István

KÖRBESZÉD - a konferencia részvevőivel (interaktív rész)

15.00


MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK & MAKRÓ-RÉGIÓK

Kérdés: Identitás-régiók-e a magyarországi tervezési-statisztikai régiók?

              Mi Magyarország helyzete, szerepe a makro-regionális együttműködésekben?

Előadás:   NN

Dr. Becsey Zsolt László tudományos főmunkatárs, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete

Digitális átalakulás Magyarországon és a Kárpát-medencében európai kontextusban

Gyulai Tamás klasztermenedzser, IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft.

Az innováció- és identitásteremtés nehézsége néhány területi mutató tükrében

Demeter Endre vezető szakértő, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Kutatás-módszertani és Mérésügyi Iroda

Javaslat a magyarországi régiókhoz és az EU Duna Stratégiához

Szilvássy István elnök, Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége (MTTSZ)

Pódiumon: az előadók

KÖRBESZÉD - a konferencia részvevőivel (interaktív rész)

16.00


KITERJESZTETT VALÓSÁG/ARGUMENTED REALITY

Kérdés: Hogyan járulhat hozzá a "kiterjesztett valóság" technológiája a település- és a kulturális örökség menedzseléséhez?

Előadás:  A „kiterjesztett valóság” megoldások lehetőségei, példákon keresztül

Budaházy Szabolcs ügyvezető, ARworks kft

Augmented reality, települések, közigazgatás és turizmus

Dr. Herendy Csilla senior UX kutató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem, Ergonómia és Pszichológia tanszék

„Kiterjesztett valóság” a múzeumban, kulturális örökség bemutatásában

Sz. Fejes  Ildikó Főosztályvezető Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ

KÖRBESZÉD - a konferencia részvevőivel (interaktív rész)

 16.50

Az esetleg szükségessé váló program módosítására a szervezők fenntartják a jogukat.

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ