2019. május 28-án, kedden, Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében

iNNOVÁCIÓ & iDENTITÁS

települési, vidéki és regionális dimenzióban 

című  tudományos - 
közéleti
 konferencia lesz. 

    

Témakörök:

  • INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIA A TELEPÜLÉSEN – település-közlekedési, informatikai, technológiai innovációk és hatásuk 
  • FALVAK ÚJRAFOGALMAZVA  – a falu és az agrárvidéki település típusok XXI. századi újrafogalmazása a Modern Falu és az EU Vidékfejlesztési Programjának összefüggésében
  • TERVEZÉSI-STATISZTIKAI RÉGIÓKTÓL AZ IDENTITÁS-RÉGIÓK FELÉ – Magyarország lehetséges identitás- és tervezési-statisztikai régiói
  • MAGYARORSZÁG LEHETŐSÉGEI A MAKRÓ-REGIÓKBAN – a Duna makro-regionális stratégia, a Visegrádi Együttműködés, a Kárpátok és más kezdeményezésekben Magyarország és régióinak lehetőségei, egymáshoz való viszonya, innovációs szerepe

Tisztelt Olvasó, Részvevő, Partnerünk!

Az innovációnak és az identitásnak éppen hogy összetartónak kell lennie, konvergálniuk kell egymáshoz. Az önazonosságot nemcsak az egyén, hanem az ország, a társadalom sem nélkülözheti. 

A XXI. század a természetes és a mesterséges intelligencia egymáshoz való viszonyának alakulásáról, helyes arányuk megtalálásáról fog szólni. Az emberek és köztük a magyarok számára reméljük, hogy ennek a szaldója pozitív lesz, mert az innováció nem csupán a mesterséges intelligenciát fejleszti, de nem engedi, hogy az lerombolja, feláldozza, nem téteti ad acta az egyén vagy a helyi társadalom, a nemzet identitását saját magához és ahhoz a térhez, amelyen él falusi, városi, táji, területi, regionális dimenzióban egyaránt. Sőt, segíti fenntartani, kibontakoztatni az identitást. Az identitás pedig inspirálja az innovációt, hogy az mind inkább az embert szolgálja. 

A konferencia választott helyszíne a Budavári Palota és tematikája, kérdései az innováció és az identitás harmonikus viszonyára helyezi a hangsúlyt települési, vidéki és regionális dimenzióban.

Várjuk megtisztelő részvételét a konferencián.

Szilvássy István elnök

Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége

Kérdések: 

A konferencia az alábbi szakmai, szakági kérdésekre szeretne válaszokat kapni, és emellett arra is, hogy az "innovációnak" és az "identitásnak" általában mi a viszonya egymáshoz, hogy az innováció eredményei hogyan hatnak az identitásra, hogy az identitás fenntarthatóságának van-e innovációja, hogy a tér (település, vidék, táj, régió) identitása vajon társadalom-szociológiai és/vagy politikai innováció eredménye?   

Konferencia célja:

1. Általában hozzájárulni
  • a tudásteremtés ösztönzéséhez, a tudományos ismeretek és a tapasztalatok megosztásához;
  • a település- és a vidék-, a régió-menedzselésében alkalmazható kutatás-fejlesztési eredmények elterjesztéséhez, és ezáltal a helyi kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítéséhez;
  • a vidéki településeken magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítéséhez;
  • az innovációs és modernizációs települési hálózatok építéséhez, létrehozásának ösztönzéséhez;
  • a nemzetközi eredmények integrálásához;
2. Közéleti és tudományos  gondolatok, válaszok cseréje

 

 "A kulturális árnyalatok, az emberi viselkedés és a társadalmi identitás nagyobb figyelmet igényelnek a kialakuló intelligens városi jelenségen belül." - Hoon Han - Scott Hawken: Innovation and identity in next-generation smart cities
"Az intelligens városokról és a városi innovációról folytatott vitának három fő témája van: 1) helyi fejlesztési történetek, 2) személyes kapcsolatok és 3) helyi közösség-skálák. Ezeknek a témáknak mindegyike hiányzik a jelenlegi intelligens városi megközelítésekből, és ezért innovatív megközelítéseket igényel, hogy integrálódjanak a holnap intelligens városába." 

Konferencia disszeminációja 

1. Összefoglalás és javaslatok a politikai döntéshozó, a Kormány számára a konferencián elhangzottak alapján.

2. Dokumentált előadások közzététele szakirodalmi nyomtatott és online kiadványban (ISBN 978-615-00-5046-1, ISBN 978-615-00-5047-8)

3. Média kommunikáció 

Fontos!

Részvétel a konferencián ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni előre online folyamatosan lehet 150 főig ezen a linken.

Konferencia kiadványhoz cikk leadására van lehetőség, jelentkezés itt.

HATÁRIDŐK:

Regisztrálás folyamatosan 150 főig.

 A konferencia kiadványához szakcikk szövegének megküldése: 2019. június 05.


Konferenciát szervezi:

Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége - MTTSZ www.mttsz.eu

A konferencia megrendezését a Pallas Athené Alapítványok támogatta.

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ