iNNOVÁCIÓ & iDENTITÁS
települési, vidéki, regionális dimenzióban
KONFERENCIA ELŐADÁSAI, CIKKEI
konferencia-kötet
 

A konferencia kiadványa megnyitható innen

Tudományos Szerkesztő Bizottság

Dr. Gál Zoltán
az MTA Regionális Tudományi Bizottsági Tagja, Magyar Regionális Tudományos Társaság Elnöke, Egyetemi tanár

"Csak ez a komplex térszemléletű megközelítés képes arra, hogy a pénzügyi piacok egyik leglényegesebb jellegzetességéből, nevezetesen a globalizálódó pénzügyi tér távolságokat relativizáló hatásának és a pénzügyi piaci működés térbeliségének növekvő fontosságából fakadó ellentmondásokra megkeresse a tudományos válaszokat." Dialógus a regionális tudományról

Emerita Prof. Tánczos Lászlóné 

az MTA Doktora, Széchényi Díjas

"A mobilitás, helyváltoztatás sok esetben nem a műszaki, hanem például a földrajztudományhoz áll közelebb. A közlekedéssel kapcsolatos felsőfokú ismeretek interdiszciplináris jellegűek. Aki nem érti, hogy az utas vagy a fuvaroztató, milyen koncepció alapján akar eljutni a végpontig, az nem fog tudni egy jó rendszert és szolgáltatást tervezni."  Interjú: Beszélgetés Dr. Tánczos Lászlóné Katalin Professzor Asszonnyal- Útügyi Lapok 2014/12

Dr. Szilágyi Ferenc PhD
Partiumi Katolikus Egyetem Dékán

"...az agrárnépesség és a földek sorsa szétvált, kivásárolták az emberek alól a földet, a jó földekről eltűntek a tanyák, valójában ezek már szinte csak ott léteznek, ahol a talajminőség gyenge” ittHON

Szerkesztő

Szilvássy István 

a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetségének Elnöke

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ